Философия


Стратегията на МАРТЕК ООД се базира на следната философия:

- Изучава детайлно потребностите на клиентите и се стреми да постигне най-изгодното за тях техническо решение
- Изработва проекта според потребностите и изискванията на клиента съгласно приетите европейски стандарти
- Съгласува работните проекти с контролните държавни органи
- Придружава архитектите на клиента в тяхната работа "до ключ"
- Избира оборудване, което се произвежда от утвърдени европейски фирми с високи технически и експлоатационни качества
- Внася компоненти за системите за електромагнитно екраниране директно от производителите и по този начин осигурява изгодни цени
- Извършва асемблирането на електромагнитно екранираните помещения и безеховите камери
- При договореност кани утвърдени европейски лаборатории за измервания на електромагнитното затихване и др. параметри на екранираните помещения и безехови камери
- Извършва сервизната дейност, поддръжката и профилактика на монтираното оборудване, както в гаранционен период, така и след него

Качество и надеждност на оборудването


МАРТЕК ООД има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството. Предлаганите от фирмата продукти и системи притежават сертификати.

СЕРВИЗНИ УСЛУГИ И ГАРАНЦИЯ

Сервизната дейност обхваща гаранционна, следгаранционна и периодична абонаментна поддръжка на оборудването. МАРТЕК ООД предлага гаранция, каквато е и на производителят на екраниращите компоненти. Най-малкият гаранционен срок на техническото оборудване е 2 години. Гаранционният период на СМР е 2 години. При договорени условия, част от гаранционните срокове може да се удължат на 5 години или на 10 години.

Обратно

Начало