ФилософияСтратегията на МАРТЕК системи за сигурност ООД се базира на следната философия:

 

Надеждност


 

КАЧЕСТВО И НАДЕЖДНОСТ НА ОБОРУДВАНЕТО

МАРТЕК има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството. Предлаганите от фирмата продукти и системи притежават сертификати.

СЕРВИЗНИ УСЛУГИ И ГАРАНЦИЯ

Сервизната дейност обхваща гаранционна, следгаранционна и профилактична абонаментна поддръжка на оборудването. МАРТЕК предлага същата гаранция, каквато и производителят. Най-малкият гаранционен срок, който предлагаме, е 1 година. Гаранционният период на СМР е 2 години