МАРТЕК ООД е основано през юни 1994 г.

Управлението на дружеството се извършва от:
инж. Кръстю Чалъмов

Дейността на дружеството включва: консултации, проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на електромагнитно екранирани помещения и мрежи.

МАРТЕК ООД проектира, доставя и асемблира екранирани помещения за компютърни центрове, за сървърни помещения, помещения за срещи и заседания, реализира TEMPEST защита на помещения и мрежи, MRI помещения и други за болници и медицински центрове за доболнична помощ.

Консултанти на МАРТЕК ООД са учени в областта на електромагнитната съвместимост, включително от IEEE.

МАРТЕК ООД дистрибутира продукти основно от Европейски производители.

Обратно

Начало