МАРТЕК е основано през юни 1994 г.

Управлението на дружеството се извършва от:
инж. Кръстю Чалъмов

Дейността на дружеството включва проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на технически системи за сигурност на помещения и сгради.
МАРТЕК проектира, доставя и асемблира екранирани помещения за компютърни центрове, за сървърни помещения, помещения за срещи и заседания, реализира TEMPEST защита на помещения и компютърни шкафове, MRI помещения и други за болници и медицински центрове за доболнична помощ. Консултанти на МАРТЕК са известни учени в областта на електромагнитната съвместимост.

МАРТЕК е дистрибутор на производители от Англия, Германия, Италия, Финландия, Холандия и САЩ.

МАРТЕК има разработена, внедрена система за управление на качеството в следните области: проектиране, доставка, асемблиране и поддръжка на технически системи и на екранирани помещения.

Обратно

Начало