Филтри за защита на захранващи и комуникационни мрежи


Какви видове филтри предлагаме?

 1. Филтри за захранване – монофазни и трифазни
 2. Филтри за пожароизвестителни системи
 3. Филтри за телефонни линии
 4. Филтри за управляващи модули, охранителни системи и контрол на достъпа
 5. Специализирани филтри за вкарване/изкарване на пресен въздух - "пчелни пити"
 6. Проходни филтри за оптични кабели
 7. Филтри за временен въвод на медни кабели – тип „меден капан“
 8. Филтри за медни тръби за ОВиК системи, кондензна вода и за климатици "сплит" система
 9. Заземителни модули
 10. Проходни панели с N и/или BNC куплунзи за измервания на електромагнитното затихване и др

Видове филтри за захранването?

Филтри за електрическата мрежа с високо ниво на защита срещу радиочестотни и електромагнитни смущения

Описание:

Рентабилен филтър с широко приложение

Затихване:

100dB от 150kHz до 4

0GHz in both symmetric and asymmetric modes

Макс. ток:

6-100 Amp

Напрежение:

Монофазни филтри (2 линии) 250V-DC/50/60Hz, 120V-400Hz.
Трифазни филтри (4 линии) 440/250V-DC/50/60Hz, 220/120V-400Hz.

 

Филтри за електрическата мрежа с много високо ниво на защита
(1 линия)

Описание:

Подходящ за TEMPEST приложения и защитни системи EMP

Затихване:

100dB от 14kHz до 40GHz.

Макс. ток:

32-200 Amp

Напрежение:

1 линия, 250V

 

Филтри за електрическата мрежа с много високо ниво на защита срещу радиочестотни и електромагнитни смущения – RFI / EMI / EMP / TEMPEST

Описание:

В търговската мрежа не се предлага по-надежден филтър от филтрите в тази серия.

Затихване:

>100dB от 10kHz до 40GHz in both symmetric and asymmetric modes.

Макс. ток:

6-100 Amps.

Напрежение:

Монофазни филтри (2 линии) 250V, DC/50/60Hz. 
Трифазни филтри (4 линии) 440/250V, DC/50/60Hz.

Какво е тяхното приложение?

Филтриране на захранването,  на информационни сигнали,  на сигналите и линиите към модули за управление и телефонните линии, които трябва да влязат в екраниран обем или други защитени зони, за да се намали рискът от нежелани  емисии.


Къде  се прилагат масово?

 1. Филтри за захранването – Основните еднофазни и трифазни инсталации за компютърни центрове, в автомобилната индустрия, корабостроенето, структури на отбраната и други  правителствени организации.
 2. Филтри за управляващи модули – за оборудване като осветление, асансьори, алармени системи, врати, компютърно оборудване в гореизброените потребители.
 3. Телефонни и комуникационни филтри гореизброените потребители.

 

Как да специфицираме филтъра, който ни е потребен

 1. Приложение;
 2. Максимален консумиран ток -  в ампери за всяка фаза;
 3. Напрежение - VAC/VDC;
 4. Брой линии или фази;
 5. Честота - Hz;
 6. Ограничения по отношение на размера/теглото, при необходимост;
 7. Работна температура – градуси по Целзий;
 8. ЗАТИХВАНЕ в dB + ограниченията на честотите в Hz;
 9. Импеданс – в омове;
 10. Асиметричен/симетричен режим;

Графика на внесеното от филтрите електомагнитно затихване

 

Специални изисквания (ако са приложими)

 1. Напрежение на прекъсване във V;
 2. Утечен ток към заземяването;
 3. Импеданс; 
 4. Честотни ограничения - Hz;
 5. Честотна лента на пропускане - Hz;
 6. Честота, от която започва 100dB-вото  затихване;
 7. DC съпротивление;
 8. Ограниченията за максимална температура и тази на нарастване;
 9. Тегло - кg;
 10. Изисквания на околната среда;
 11. Цвят/покритие;
 12. Технически характеристики;
 13. Схеми на свързване.

 

Мартек ООД не е производител на посочените/показаните продукти. Всички показани компоненти за екраниране в снимките на изпълнените от нашия екип проекти принадлежат на съответните им производители!

Обратно

Началo